AKTUALNOŚCI

Dyżury - semestr I - 2020/2021

Studia stacjonarne:

Poniedziałek:
godz. 11.00 - 11.45
on-line przez MS Teams
lub e-mail
Czwartek:
godz. 12.30 - 14.00
on-line przez MS Teams
(do odwołania)

Studia niestacjonarne:

10.10.2020 godz. 15.00-15.45 (online)
22.11.2020 godz. 14.45-15.30 (online MS Teams lub- email)
ERASMUS +

Summer semester:

Developmental Psychology

online course
   

Psychology of emotions

online course
   
PSYCHOLOGIA
W PRAKTYCE

dr Agnieszka Lasota

Psycholog dziecięcy - Trener - Socjoterapeuta

Jestem psychologiem dziecięcym i nauczycielem akademickim. Magisterium jak i doktorat z psychologii obroniłam na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Obecnie pracuję na stanowisku adiunkta w Instytucie Psychologii na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.

Posiadam prawie dwudziestoletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.
Pracowałam jako psycholog - socjoterapeuta w Ośrodkach Wsparcia Dziennego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Krakowie i psycholog przedszkolny, wspierając rozwój dzieci oraz prowadząc poradnictwo z elementami coachingu dla rodziców. Od ponad 16 lat prowadzę szkolenia i warsztaty dla psychologów, pedagogów i nauczycieli dzieląc się swoją wiedzą i umiejętnościami.
Posiadam bogate doświadczenie jako trenerka szkoleń tematycznych z zakresu psychologii rozwoju, zaburzeń, wspierania i terapii dzieci oraz młodzieży; kompetencji miękkich (komunikacji, umiejętności interpersonalnych, asertywności, inteligencji emocjonalnej); prawidłowej komunikacji / relacji pomiędzy dzieckiem a rodzicem, uczniem a nauczycielem.
Od kilku lat prowadzę także warsztaty dla dzieci w wieku szkolnym na temat radzenia sobie z trudnymi emocjami oraz wykłady dla rodziców na Uniwersytecie Dzieci w Krakowie. Od zawsze fascynuję się fenomenem rozwoju człowieka. W moim obszarze zainteresowań naukowych znajdują się: rozwój, emocje, komunikacja, rodzina i edukacja.
Jestem autorką książek na temat komunikacji dziecięcej, redaktorką / współautorką monografii z zakresu psychologii rozwoju oraz socjoterapi. Jestem również autorką kilkudziesięciu artykułów naukowych z psychologii rozwoju dziecka.
Moje naukowe poszukiwania łączę z dydaktyką. Staram się z wielką pasją pokazywać moim studentom, jak powiązać teorię psychologii rozwojowej z codziennością.
Jestem promotorem prac licencjackich (na kierunkach: Wychowanie Małego Dziecka, Psychoprofilaktyka Zaburzeń i Wspomaganie Rozwoju), magisterskich (Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna, Psychologia), podyplomowych (Socjoterapia) oraz promotorem pomocniczym w pracach doktorskich (Pedagogika).
Byłam głównym wykonawcą i koordynatorką opracowania wniosku (pozytywnie zaopiniowanego) do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o uruchomienie kierunku Psychologii na poziomie studiów jednolitych magisterskich; oraz współtwórcą specjalności "Psychoprofilaktyka zaburzeń i wspomaganie rozwoju" w ramach kierunku Pedagogika, na poziomie studiów licencjackich, na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.
Jestem autorką i realizatorką wielu projektów / programów profilaktyczno-terapeutycznych, skierowanych do dzieci, młodzieży i rodziców. Aktywnie współpracuję ze szkołami i przedszkolami, gdzie poprzez konsultacje, warsztaty i szkolenia wspieram nauczycieli, podpowiadając jak skutecznie radzić sobie z trudnościami w przestrzeni edukacyjnej. Natomiast służąc poradą i wsparciem dla rodziców, pokazuję jak rodzicielstwo można zmienić z udręki w pełne zadowolenia i poczucia sukcesu.
Na co dzień jestem szczęśliwą żoną i mamą dwójki dzieci. W wolnych chwilach staję się pasjonatką - amatorką fotografii otaczającej przyrody, podróżniczką a także wielbicielką kryminałów.


Współpracuję z wieloma instytucjami i ośrodkami edukacyjnymi, terapeutycznymi oraz dydaktycznymi w całej Polsce.

Zaufali mi między innnymi:

Prowadzę szkolenia dla psychologów, pedagogów, nauczycieli, pracowników socjalnych oraz warsztaty i poradnictwo psychologiczne dla rodziców.


KONFERENCJE MIĘDZYNARODOWE I KRAJOWE

"Jestem z tych, którzy wierzą, że nauka jest czymś bardzo pięknym"

Maria Skłodowska-Curie

Zaburzenia i zakłócenia rozwojowe

Lasota, A., Macałka, E., Popielarz, W., Początek, G., Pawlak, A., Ptaszek, P. (2019). 7.OLOMOUC DAYS OF SPECIAL EDUCATION. 20th International Conference on Issues related to Individuals with Specific Needs, Olomouc, Czech Republic, 19-20.03.2019

Lasota A., Macałka E., Popielarz W., Początek G., Pawlak A., International Scientific Conference FOCUS ON AUTISM, Kraków, 27-29 września 2018

Lasota A., Pisarzowska-Izbińska E., 19 th International Conference on Issues related to Individuals with Specific Needs, 6. OLOMOUC DAYS OF SPECIAL EDUCATION. Olomouc, Czech Republic, 13-14 March 2018

Muchacka B., Lasota A., Muchacka-Cymerman A., II International Congress of Clinical and Health Psychology on Children and Adolescents 2016, Barcelona, Universitas Miguel Hernandez & Aitana, Spain, 17-19 November 2016

Lasota A., Abramciów R., 1st International Congress of Clinical Psychology with Children and Adolescents, Universidad Miguel Hernández, Madrid, Spain.19-21 November 2015

Rodzina / rodzicielstwo

Lasota, A. (2019). XI Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2019 "Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju", Lublin, 23-24 marca 2019

Lasota A., XXVII Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej - DZIECKO I DZIECIŃSTWO W BIEGU ŻYCIA, Uniwersytet Opolski, Kamień Śląski, 14-16 czerwca 2018

Lasota A., Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa "Stymulacja i wspomaganie rozwoju człowieka w biegu życia", UP, Kraków, 7-8 czerwca 2018

Lasota A., 18th European Conference on Developmental Psychology, Utrecht, Netherlands, 29.08 - 01.09.2017

Lasota A., XXVI Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, 1-3 czerwca 2017

Lasota A., V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przestrzeni informacyjnej”, UJK, Kielce, 17-18 marca 2015

Lasota, A., Abramciów R., Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Gender - edukacja - praca. Cenzury płci i praktyki oporu", UP im. KEN, Kraków, 6-7 listopada 2014

Lasota A., International Conference on New Horizons in Education, Paris, 25-27 June 2014

Lasota A., Bujnowska A., 23rd EECERA Conference: Values, Cultures and Context, Tallinn University, Tallinn, Estonia, 28-31 sierpnia 2013

Komunikacja niejęzykowa, sli

Lasota, A. (2019). Ogólnopolska Konferencja "W labiryncie słów. Afazja dziecięca i inne zaburzenia komunikacji. Objawy, diagnoza oraz terapia", Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków, 4.10.2019

Lasota, A. (2019). Ogólnopolska Konferencja "W świecie elfów. Afazja dziecięca i inne zaburzenia komunikacji. Objawy, diagnoza oraz terapia", Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków, 5.04.2019

Lasota A., XXII Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej, Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, Sekcja Psychologii Rozwojowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Gdańsk, 27-29 maja 2013

Lasota A., IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w perspektywie rozwoju integralnego, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Ameliówka, 21-22 marca 2012

Lasota A., International Conference: The educational and social world of a child Interdisciplinary perspective, WSE, UAM Poznań, Polska, 18-19 kwietnia 2012

Bujnowska A., Lasota A., International Scientific Conference Wellness and Lifestyle, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, University of Wisconsin, Stevens Point USA, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Lublinie, Biała Podlaska, 8-10 czerwca 2012

Lasota A., III Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w drodze ku dorosłości, Zakład Rewalidacji i Terapii Pedagogicznej Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego J. Kochanowskiego w Kielcach, Ameliówka, 22-23 kwietnia 2009

Kielar-Turska M., Lasota A., XVII Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej, Sekcja Psychologii Rozwojowej PTP i Instytut Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz, 5-7 czerwca 2008

Lasota A., XVI Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej, Sekcja Psychologii Rozwojowej PTP i Zakład Psychologii Rozwoju Człowieka i Badań nad Rodziną UAM w Poznaniu, Poznań, 21-24 czerwca 2007

Lasota A., XVII Europejskie Sympozjum Somatoterapii i Edukacji Psychosomatycznej, Towarzystwo Edukacji Psychosomatycznej Zakład Psychologii Zdrowia Katedry Psychologii AP w Krakowie, Instytut Psychologii Stosowanej UJ Kraków, 25-27 października, 2007

Lasota A., XV Ogólnopolska konferencja Psychologii Rozwojowej, Sekcja Psychologii Rozwojowej PTP i Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego, Ustroń, 22-25 czerwca 2006

Lasota A., II Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w odkrywaniu siebie i świata", Instytut Pedagogiki i Psychologii, Zakład Rewalidacji i Terapii Pedagogicznej, UJK Kielce, Wólka Milanowska, 5-6 kwietnia 2006

Lasota A., XXXII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Kraków, 22-25 września 2005

Smoczyńska M., Kiebzak D., Lasota A., i in., X International Congress For the Study of Child Language, Freie Universitat, Berlin, Germany, 25-29 July, 2005

Lasota A., XII Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej, Sekcja Psychologii Rozwojowej PTP i Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 5-8 czerwca 2003

Lasota A., XI Konferencja Psychologii Rozwojowej, Sekcja Psychologii Rozwojowej PTP i Uniwersytet Śląski, Cieszyn, 25-28 kwietnia 2002

Niedostosowanie społeczne / agresja

Lasota, A. (2019). IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Ofiary Przemocy "Osoba doświadczająca przemocy w świecie milczenia czy wsparcia? Człowiek człowiekowi… Refleksje interdyscyplinarne", Fundacja Tygiel, 06 grudnia 2019 r.

Lasota A., IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa WYCHOWANIE W RODZINIE. KONTEKSTY HISTORYCZNE I WSPÓŁCZESNE. Uniwersytet Wrocławski, Szklarska Poręba, 24-26 maja 2018

Lasota, A., II International Congress of Clinical and Health Psychology on Children and Adolescents 2016, Barcelona, Universitas Miguel Hernandez & Aitana, Spain, 17-19 November 2016

Lasota A.,III Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna "Zdrowie i Odporność Psychiczna", Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 23-24 września 2016

Adopcja, FAS, zaburzenia więzi

Lasota A., Konferencja Naukowa, Ośrodek Terapii i Wsparcia Rodzin w Nowym Sączu, 29 maja 2017

Lasota A., Muchacka-Cymerman A., International Association of Cognitive Education and Psychology European-Middle East Regional Conference 2016 , IACEP, Kraków, Poland, 15-16 September 2016

Lasota A., 11th International Conference on Child and Adolescent Psychopathology, University of Roehampton, London, UK, 18-20 July 2016

Lasota A., Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Adopcja zmienia nie tylko dziecko", UP Kraków, 27 listopada 2015

żałoba, rodzina w kryzysie

Lasota A., Czernecka K., Bajcar E. A., 17th European Conference on Developmental Psychology, University of Minho, Braga, Portugal, 8-12 September 2015

Lasota A., Bajcar E. A., International scientific conference XI. Hradec Days of Social Work, Hradec Králové, Czechy, 10th - 11th October 2014

Lasota A., Bajcar E. A., I Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa "Utrata i żałoba - teoria i praktyka", UŚ i Fundacja "By dalej iść", Katowice, 29-30 maja 2014

Psychologia pozytywna (wdzięczność, empatia)

Lasota, A., Tomaszek K., Bosacki S. (2019). 19th European Conference on Developmental Psychology, Athens, 28.08 - 01.09.2019

Lasota, A., Tomaszek. K, Bosacki, S. (2019). Biennial Meeting of Society for Research in Child Development SRCD, Baltimore, USA, 21-23. 03. 2019

Lasota, A. (2019). Śródroczne Seminarium Naukowe Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków, 26-27.02.2019

Lasota A.,III Konferencja Psychologii Pozytywnej, Warszawa, 2-4 lipca 2018

Lasota A., Tomaszek, K., Bosacki, S., 48th Annual Meeting of the Jean Piaget Society, The Dynamics of Development: Process, (inter-) Action, &Complexity, Amsterdam, The Netherlands, 31 May-2 June 2018

Lasota A., VII konferencja Ogólnopolska "Bliżej Emocji", Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin, 18-19 maja 2017

Tomaszek K, Lasota A, VII konferencja Ogólnopolska "Bliżej Emocji", Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin, 18-19 maja 2017

Prowadzenie sesji tematycznej podczas XXV Jubileuszowej Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 16-18 czerwca 2016

Lasota A., XXV Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 16-18 czerwca 2016

Lasota A., Abramciów R., Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Czas psychoterapii" Kraków, Uniwersytet Jagielloński, 21-22 maja 2016

Edukacja, nauczyciel, szkoła

Lasota A., Shatilova A., Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Wpływ cyfryzacji życia społecznego na rozwój psychofizyczny", MISHiS, UAM Poznań, 21 lipca 2020 r.

Lasota A., Przewodniczenie sesji na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Nauczyciel: między etosem a presją rzeczywistości. Teoria, praktyka, codzienność", SKN, UP Kraków, 27 listopada 2015

Lasota A., Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Nauczyciel: między etosem a presją rzeczywistości. Teoria, praktyka, codzienność", UP Kraków, 27 listopada 2015

Lasota A., Konferencja Szkoleniowo-Metodyczna "Gospodarstwa edukacyjne propozycją dla praktycznych zajęć przedszkolnych i szkolnych", Łosie, 28 października 2014

Lasota A., XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa "EDUKACJA XXI WIEKU", Zakopane 22-24 października 2014

Lasota A., Konferencja Naukowa Metodyczna "Ku pedagogicznemu mistrzostwu", Stowarzyszenie Oświatowe "Sycyna", Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu, Międzygminny Zespół Nauczycieli Doradców Metodycznych w Zwoleniu, Zwoleń, 17 maja, 2008

Prowadzenie sesji tematycznej podczas Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej "Stymulacja i wspomaganie rozwoju człowieka w biegu życia", UP, Kraków, 7-8 czerwca 2018


 • Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Psychologia kliniczna w diagnozowaniu osób z zaburzeniami używania alkoholu, MCPU i UJ, Kraków, 14.03.2019
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowo- Szkoleniowa "Czy psychiatria kołem się toczy?" O zmienności i niezmienności w psychiatrii i psychoterapii dzieci i młodzieży, MCPU i UJ, Kraków, 17.11.2018
 • Konferencja naukowa "Nie moja wina, ale moja kara. Sytuacja dzieci i rodzin przebywających w izolacji penitencjarnej"., Akademia Ignatianum i Stowarzyszenie Probacja, Kraków 12.06.2017
 • I Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa w Krakowie pt. FASD: problem kliniczny i społeczny, 30.09 - 2.10.2015
 • Konferencja Międzynarodowa "SLI - Specyficzne zaburzenie językowe - diagnoza, prognoza, interwencja", IBE, Warszawa, 5-8.07.2012
 • Konferencja: O prawie dziecka do rozwoju, zorganizowana przez Rzecznika Praw Dziecka, w ramach cyklu: Nie ma dzieci - Są ludzie, Kraków, 24.04.2012
 • International symposium: Vocational counseling in the context of education practice in Poland, UP, Krakow, 06.2011
 • Sympozjum naukowe: Osiemdziesiąt Lat Psychologii Rozwojowej na UJ, Kraków, 15.05.2009
 • Konferencja "Zapobieganie agresji i przemocy wobec dziewczynek i młodych kobiet" w ramach Międzynarodowej kampanii "16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć", Kraków, czerwiec 2008
 • Konferencja Zespołu Samokształceniowego Psychologów Szkolnictwa Specjalnego, PTP,Kraków, 31.03.2006


 • Zachowania problemowe w obszarze seksualności u osób z niepełnosprawnością intelektualną i osób ze spektrum autyzmu - dr Izabela Fornalik, Kraków, wrzesień 2018
 • Coaching rodzicielski metodą wsparcia rodziców w samorozwoju - prowadzenie mgr Agnieszka Brożek, Uniwersytet Szczeciński
 • Rozwój seksualny w okresie dzieciństwa i adolescencji- współczesne czynniki ryzyka i czynniki ochronne - dr Elżbieta Pieńkowska
 • "Strenght in Words: Interaction Into practice"- Ideas for Working With Parents/Caregivers of Infants & Toddlers of All Developmental Levels Through Music, Play & Sensory Experiences to Promote Interaction and Communication - warsztaty prowadzone przez Ayelet Marinovich (M.A. CCC-SLP, Pediatric Speech-Language Pathologist, Parent Educator, San Jose State University):
 • Thinking Journey - Attentive teaching and uncertainty processes (experience a challenging mediated interaction teaching a scientific concept - day-night cycle) - warsztaty prowadzone przez Yarona Schur - David Yellin Academic College, Israel
 • "Jak rozpoznać przemoc" - szkolenia w ramach programu Bezpieczny Kraków, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Kraków
 • "Terapia dzieci z zaburzeniami lękowymi" - Polski Instytut Psychoterapii Krótkoterminowej, Kraków
 • "Terapia dzieci moczących się i ich rodzin" - Polski Instytut Psychoterapii Krótkoterminowej, Kraków
 • Dydaktyka, technika i przestrzeganie praw autorskich na Platformie Moodle - Europejskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Multimedialnego UP w Krakowie
 • Metodyka przygotowania zajęć zdalnych na Uczelnianej Platformie Moodle - Europejskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Multimedialnego UP w Krakowie
 • Przygotowanie zajęć zdalnych na Uczelnianej Platformie Moodle - Europejskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Multimedialnego UP w Krakowie
 • „Choroba – jak znaleźć jej sens, przesłanie i jak radzić sobie ze stresem” - warsztat terapeutyczno - szkoleniowy, Świętokrzyskie Centrum Onkologii, Kielce
 • „Podnoszenie efektywności działań opiekuńczych placówek wsparcia dziennego poprzez wdrażanie metod pracy socjalnej z rodziną biologiczną” - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
 • „Aby pomaganie dzieciom uwikłanym w przemoc uczynić skuteczniejszym -Jak rozpoznać przemoc?” - w ramach projektu Bezpieczny Kraków, Schronisko dla Ofiar Przemocy w Rodzinie MOPS Kraków
 • "Mnemotechnika w nauce nut: Nutki na radości i na smutki", prowadzenie: mgr Ilona Poćwierz-Marciniak, Gdańsk "Jak zmienić śmieci w zabawki do nauki", prowadzenie: prof. Arvind Kumar Gupta, Gdańsk
 • "Co myślą inni, co czują inni? Rozwijanie kompetencji społecznych w okresie adolescencji" dr Iwona Sikorska, dr hab. Marta Białecka-Pikul, dr Anna Kołodziejczyk, UJ, Kraków
 • Kurs Kierownika Kolonii i Zimowisk, Biuro Turystyki Jaworzyna Tour, Kraków
 • Kurs Kierownika Wycieczek Szkolnych, Biuro Turystyki Jaworzyna Tour, Kraków

Dydaktyka i nauka

"Nie wystarczy zdobywać mądrości, trzeba z niej jeszcze korzystać"

Cyceron

Doświadczenie dydaktyczne - Agnieszka Lasota

Doświadczenie dydaktyczne

zajęcia prowadzone na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych oraz podyplomowych:

 • Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży
 • Psychologia rozwoju człowieka
 • Koncepcje poznawania dziecka
 • Nowe koncepcje w psychologii rozwojowej
 • Psychologia kliniczna
 • Psychologia kliniczna dziecka
 • Rozwój i zaburzenia sfery poznawczej i motorycznej u dzieci
 • Rozwój i zaburzenia sfery emocjonalnej i społecznej u dzieci
 • Metodyka pracy psychologa szkolnego
 • Podstawy psychologii
 • Wprowadzenie do psychologii
 • Psychologia ogólna
 • Psychologiczne podstawy wychowania i nauczania I i II
 • Psychologia procesów poznawczych
 • Psychologia kliniczna
 • Psychologia niedostosowania społecznego
 • Psychologia stresu
 • Komunikacja interpersonalna
 • Trening interpersonalny
 • Autoprezentacja człowieka
 • Strategie i rodzaje negocjacji
 • Błędy psychologiczne w negocjacjach
 • Metody pracy socjoterapeutycznej
 • Trening umiejętności wychowawczych
 • Seminarium magisterskie
 • Seminarium licencjackie
 • Seminarium dyplomoweCourses for ERASMUS+ students

 • Psychology of emotions
 • Developmental psychology
 • Psychology of child development
 • Communication Skills Training


Pobyty naukowo - dydaktyczne (Erasmus+)

 • Universita degli Studi di Firenze, Italy
 • Universitat de Barcelona, Spain
 • Universita di Roma LUMSA, Italy
 • University of Ostrava, Czech Republic
 • University of Presov, Slovakia
 • Univerzita Hradec Králové, Czech Republic


Projekty badawcze - Agnieszka Lasota

Projekty badawcze:

 • Wykonawca w projekcie naukowym "Młodzież wobec współczesnych zagrożeń w życiu społecznym", w Zespole Edukacji Dla Bezpieczeństwa, przy Komitecie nauk Pedagogicznych PAN (2018 - 2019)
 • Wykonawca w projekcie "Poznawaj świat zdrowo - Zdrowy styl życia ucznia warunkiem efektywności w nauce i wzrostu kompetencji" współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanym na podstawie umowy o dofinansowanie nr POWR.03.01.00-00-U073/17-00 z dnia 14.08.2018 (2018 - 2020)
 • Rozwój dziecka w rodzinie biologicznej, zastępczej i adopcyjnej - realizacja tematu badawczego w latach 2016/2017 w ramach działalności statutowej Wydziału Pedagogicznego UP w Krakowie
 • Wiedza, postawy i kompetencje osób wspierających rodzinę w sytuacji utraty - realizacja tematu badawczego w latach 2016/2017 w ramach działalności statutowej Wydziału Pedagogicznego UP w Krakowie
 • Zmiany rozwojowe w spostrzeganiu ról płciowych, rodzinnych i społecznych - realizacja tematu badawczego w latach 2014-2015 w ramach działalności statutowej Wydziału Pedagogicznego UP w Krakowie
 • Czego dzieci uczą się od dorosłych, a dorośli od dzieci? - międzypokoleniowy przekaz wartości i zachowań - realizacja tematu badawczego w roku 2013 w ramach działalności statutowej Wydziału Pedagogicznego UP w Krakowie
 • Reprezentacja emocji i komunikacja u dzieci we wczesnym i średnim dzieciństwie - realizacja tematu badawczego w roku 2011 w ramach działalności statutowej Wydziału Pedagogicznego UP w Krakowie
 • Komunikowanie niejęzykowe u małych dzieci - realizacja tematu badawczego w ramach badań własnych w latach 2009-2010, na Wydziale Pedagogicznym UP w Krakowie
 • "Komunikacja i reprezentacja symboliczna we wczesnej ontogenezie" - realizacja badawczego projektu własnego AŚ, Nr 102/W/06 w latach 2006 - 2007
 • "Rozwój komunikacji niewerbalnej i zabawy symbolicznej u dzieci z opóźnioną mową we wczesnym dzieciństwie" - realizacja promotorskiego projektu badawczego KBN, Nr 1H01F03929 w latach 2005 - 2007 (kierownik grantu - dr hab. Maria Kielar-Turska)
 • Specyficzne zaburzenie rozwoju językowego u dzieci polskich: badania przesiewowe i I etap badań podłużnych od 1;6 do 4 - podwykonawca projektu badawczego nr NN1 H01F 019 23, finansowanego przez KBN, kierownik dr hab. Magdalena Smoczyńska, prof. UJ, w Pracowni Badań nad Językiem Dziecka przy Katedrze Językoznawstwa Ogólnego i Indoeuropejskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego, w latach 2004-2006


Zainteresowania naukowe - Agnieszka Lasota

Zainteresowania naukowe:

 • Rozwój komunikacji (zwłaszcza niejęzykowej) małego dziecka
 • Rozwój poznawczy, społeczny, moralny, emocjonalny dziecka
 • Dojrzałość szkolna ucznia
 • Relacje w rodzinie, style wychowawcze
 • Transmisja międzypokoleniowa wiedzy, wartości i umiejętności
 • Rozwój reprezentacji poznawczej u dzieci
 • Rozwój symbolizacji u dzieci (rozwój mowy, rysunku, zabawy)
 • Komunikacja w relacjach dziecko - rodzic
 • Komunikacja w relacjach nauczyciel - uczeń
 • Gestykulacja dziecięca
 • Rodzaje i metody pracy socjoterapeutycznej z dziećmi (bajkoterapia, rysunkoterapia, arteterapia, muzykoterapia)
 • Dziecko w sytuacjach trudnych, kryzysowych w rodzinie
 • Nauczyciel wobec zagrożenia niedostosowaniem społecznym ucznia
 • Nauczyciel wobec traumy dziecka
 • Psychologia rozwojowa dziecka
 • Psychologia komunikacji (dziecko - rodzic, uczeń - nauczyciel)
 • Psychologia rodzinyCzłonkostwo w organizacjach naukowych:

 • European Association of Developmental Psychology
 • Polskie Stowarzyszenie Psychologii Rozwojowej
 • Polskie Towarzystwo Psychologiczne
 • Zespół Edukacji dla Bezpieczeństwa przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii NaukRecenzent w czasopismach zagranicznych z listy A:

 • The Journal of Positive Psychology
 • Journal of Happiness StudiesRecenzent w czasopismach polskich:

 • ARGUMENT: Biannual Philosophical Journal
 • Psychologia Rozwojowa
 • Horyzonty Wychowania
 • E-mentorRecenzent dla wydawnictw naukowych:

 • Wydawnictwo Edukacyjne
 • Wydawnictwo TygielRedakcja w czasopismach naukowych:

 • Redaktor tematyczny - Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Psychologica, Nr XII/2019Nagrody - Agnieszka Lasota

Nagrody i wyróżnienia:

 • 2017 - Medal Brązowy za Długoletnią Służbę - za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej
 • 2016 - List Gratulacyjny Dziekana Wydziału Pedagogicznego za naukowy sukces wyrażający się wysoką pozycją w procesie oceny parametrycznej za rok 2015
 • 2014 - Medal Komisji Edukacji Narodowej
 • 2013 - Nagroda indywidualna III stopnia Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • 2011 - Nagroda indywidualna III stopnia Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie


Wybrane pełnione funkcje:

 • Członek Komitetu Naukowego IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Ofiary Przemocy "Osoba doświadczająca przemocy w świecie milczenia czy wsparcia? Człowiek człowiekowi… Refleksje interdyscyplinarne", 06 grudnia 2019
 • Członek Komitetu Naukowego XI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Tygiel 2019 "Interdyscyplinarność kluczem rozwoju", Lubin, 23-24 marca 2019
 • Organizator Śródrocznego Seminarium Naukowego Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka ", Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków, 26-27.02.2019. Plakat
 • Członek Komitetu Naukowego III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Ofiary Przemocy "Osoba doświadczająca przemocy w świecie milczenia czy wsparcia? Człowiek człowiekowi… Refleksje interdyscyplinarne", 6.12.2018
 • Organizator Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej "Stymulacja i wspomaganie rozwoju człowieka w biegu życia" 6-7.06.2018 - Strona konferencji
 • Opiekun pomocniczy Studenckiego Koła Naukowego Wspierania Osób z Autyzmem (10.2017 - nadal)
 • Kierownik Studiów podyplomowych "Socjoterapia" w Katedrze Psychologii (2012 - 2019)
 • Kierownik Pracowni Psychologii Dzieci i Młodzieży w KP (2016 - 2019)
 • Członek Komisji ds. Badań Statutowych Wydziału Pedagogicznego UP (2014 - 2019)
 • Członek Wydziałowej Komisji ds. Oceny Pracowników Naukowych UP (2016 - 2019)
 • Członek Wydziałowej Komisji konkursowej na najlepszą pracę magisterską (2016 - 2019)
 • Członek Komisji Katedry/Instytutu Psychologii ds. oceny nauczycieli przez studentów (2010 - nadal)
 • Członek Senackiej Komisji Dydaktycznej (2014 - 2016)
 • Członek Komisji ds. Jakości Kształcenia Wydziału Pedagogicznego UP (2014 - 2016)
 • Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej na kierunku Psychologia na UP (2015)
 • Członek w Komisjach Rekrutacyjnych na UP (2011 - 2014)

Ludzie są jak kwiaty, stworzeni do tego aby się rozwijać.

André Liége

Publikacje

"W życiu nie chodzi o czekanie, aż burza minie…
Chodzi o to, by nauczyć się tańczyć w deszczu".

Vivian Green

Dynamizacja rozwoju - Agnieszka Lasota

Monografia


Lasota A., Tomaszek K.(red) (2019)
Dynamizacja rozwoju człowieka od dzieciństwa do starości
Socjoterapia - Agnieszka Lasota

Monografia


Lasota A., Franczyk J.L., (red.)(2015)
Socjoterapia dzieci i młodzieży. Diagnoza i metody pracy. pdf
Emocje - Agnieszka Lasota

Tłumaczenie


Niedenthal P.M., Krauth-Gruber S., Ric F.,(2016)
Zrozumieć emocje. Perspektywy poznawcze i psychospołeczne. Przekład polski Abramciów R., Ocetkiewicz I., Kryg J., Lasota A.
Psychologia - Agnieszka Lasota
Publikacja metodyczna

Lasota, A. (2015)
Zastosowanie psychologii rozwojowej w zagrodach edukacyjnych
Edukacja - Agnieszka Lasota
Publikacja metodyczna

Klimowska-Bobula, E., Lasota, A. (2011)
Metodyka prowadzenia zajęć edukacyjnych w warunkach gospodarstwa wiejskiego

Artykuły w czasopismach i rozdziały w książkach


Zrealizowane Szkolenia
DLA PSYCHOLOGÓW I PEDAGOGÓW

"Nie jest bogaty ten co ma, lecz ten co dużo daje".

E. Fromm

Szkolenia - stacjonarnie i online

 • Wybrane
 • Diagnoza
 • Terapia
 • Edukacja
 • Rozwój osobisty
Strategie pracy - Agnieszka Lasota

Szkolenie dla kadry pedagogicznej


Budowanie strategii pracy z dziećmi
Diagnoza - Agnieszka Lasota

Szkolenie dla kadry pedagogicznej


Diagnoza problemów wychowawczych
Agresja - Agnieszka Lasota

Szkolenie dla kadry pedagogicznej


Agresywne zachowania w szkole
Zaburzenia - Agnieszka Lasota

Warsztaty dla pracowników systemu pieczy zastępczej, pracowników Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Ośrodków Adopcyjnych, realizowanej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie


Praca z dzieckiem z zaburzeniami więzi
Komunikacja - Agnieszka Lasota

Wykłady dla psychologów i pedagogów, na Konferencji Szkoleniowo-Naukowej
„Ku pedagogicznemu mistrzostwu” w Zwoleniu


Skuteczna komunikacja w relacjach: nauczyciel – uczeń – rodzic
Rozwój - Agnieszka Lasota

Podwykonawca projektu systemowego "Edukacja receptą na lepsze jutro". Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego


Zaburzenia i zakłócenia rozwojowe. Stymulacja rozwojowa
Zaburzenia - Agnieszka Lasota

Warsztaty dla pracowników systemu pieczy zastępczej dla pracowników Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Ośrodków Adopcyjnych, realizowanej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie


Warsztaty pracy z dzieckiem z zaburzeniami więzi
Psychologia rozwojowa - Lasota Agnieszka

Szkolenie dla nauczycieli i pedagogów, we współpracy z Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Nowym SączuPsychologia rozwojowa w biegu życia
Pomoc dziecku - Lasota Agnieszka

Jak pomóc dziecku z zaburzeniami społeczno-emocjonalnymi? - autorskie szkolenie prowadzone dla psychologów i pedagogów z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzesku


Wybrane metody pracy terapeutycznej z dzieckiem dysfunkcyjnym
Wsparcie - Lasota Agnieszka

Wsparcie dla zagród edukacyjnych w zakresie przygotowywania programów - nowe perspektywy i inspiracje dla nauczycieli - szkolenie dla beneficjentów Centrum Doradztwa Rolniczego w Krakowie


Wsparcie dla zagród edukacyjnych
Tening - Lasota Agnieszka

Trening umiejętności wychowawczych - warsztaty dla nauczycieli i słuchaczy Studiów Podyplomowych UP KrakówTrening umiejętności wychowawczych
Trening personalny - Lasota Agnieszka

Szkolenie dla nauczycieli, pedagogów, psychologów, słuchaczy studiów podyplomowych we współpracy z MCDN w TarnowieTrening interpersonalny
Mełe dziecko - Lasota Agnieszka

szkolenie dla Kadry Pedagogicznej Samorządowego Przedszkola w KrakowieWpływ nowoczesnych technologii na rzowój małego dziecka
Negocjacje - Lasota Agnieszka

Szkolenie dla beneficjentów Projektu BENILD - realizowanego przez UJK w Kielcach. Szkolenia dla uczestników studiów podyplomowych "Mediacje, negocjacje i komunikacja społeczna"


Strategie i rodzaje negocjacji
Spcjoterapia dzieci - Lasota Agnieszka

Szkolenie prowadzone dla psychologów i pedagogów w Małopolskim Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli - Kangur w Krakowie


Jak prowadzić zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży?
Rodzicielska pomoc - Lasota Agnieszka

Warsztat dla rodziców adopcyjnych, Świętokrzyski Ośrodek Adopcyjny w KielcachDziecięca moc czy rodzicielska pomoc
Emocje - Lasota Agnieszka

Wykłady i warsztaty dla nauczycieli realizowane przez Uniwersytet Pedagogiczny w KrakowieRozwój i zaburzenia sfery emocjonalnej i społecznej
Samodzielność - Lasota Agnieszka

Wykład dla rodziców, Uniwersytet Dzieci i Rodziców UP, KrakówDziecięca MOC czy rodzicielska POMOC. O rozwijaniu samodzielności dziecka
Wsparcie - Lasota Agnieszka

Trening komunikacji interpersonalnej, strategii radzenia sobie ze stresem i przeciwdziałania agresji - warsztaty dla beneficjentów CDR o/Kraków


Wspieranie zrównoważonego rozwoju człowieka
Edukacja - Lasota Agnieszka

Wykłady i warsztaty dla kadry pedagogicznej, organizowane przez Centrum Doradztwa Rolniczego KrakówPsychologiczne uwarunkowania procesu edukacji
Sfera poznawcza - Lasota Agnieszka

Wykłady i warsztaty dla nauczycieli realizowane przez Uniwersytet Pedagogiczny w KrakowieRozwój i zaburzenia sfery motorycznej i poznawczej
Poznanie - Lasota Agnieszka

O różnicach w poznawaniu rzeczywistości przez różne grupy wiekowe - warsztaty, CDR KrakówO różnicach w poznawaniu rzeczywistości
Potencjał - Lasota Agnieszka

Wykład (projekt organizowany przez CDR o/Kraków, pt: Promocja zdrowego stylu życia mieszkańców obszarów wiejskich oraz profilaktyka zdrowotna w środowisku wiejskim)


Świadome działanie ukierunkowane na zwiększenie potencjału swego zdrowia
Autorytet - Lasota Agnieszka

Autorytet rodzicielski - konieczność czy przywilej?Autorytet rodzicielski - konieczność czy przywilej?
Negocjacje - Agnieszka Lasota

Szkolenie dla beneficjentów Projektu BENILD - realizowanego przez Uniwersytet J.K. w Kielcach. Szkolenie dla uczestników studiów podyplomowych "Mediacje, negocjacje i komunikacja społeczna".


Błędy psychologiczne w negocjacjach
Psycholog - Agnieszka Lasota

Szkolenie dla beneficjentów Śląskiego Centrum Doradztwa Rolniczego w CzęstochowiePodstawy Psychologii Rozwojowej
Kreatywność - Agnieszka Lasota

"Szwajcarskie gospodarstwa edukacyjne inspiracją dla innowacyjnych działań jednostek samorządowych w Polsce na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich" Trening dla Śląskiego CDR.


Kreatywność w budowaniu programów edukacyjnych
Doświadczenie - Agnieszka Lasota

Poznawanie rzeczywistości przez doświadczanie. Efektywne wykorzystywanie zasobów własnych uczniów w procesie nauczania - wykład dla właścicieli Zagród i Gospodarstw Edukacyjnych


Poznawanie rzeczywistości przez doświadczanie
Psycholog - Agnieszka Lasota

Szkolenie dla Stowarzyszenia Centrum Edukacji Tradycja i Współczesność w KrakowiePsychologiczne podstawy działalności edukacyjnej
FAS - Agnieszka Lasota

Szkolenie dla pracowników jednostek pomocy społecznej, projekt systemowy "Edukacja receptą na lepsze jutro" prowadzonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego)


FASD - diagnoza, terapia, stymulacja rozwoju dziecka
FASD - Agnieszka Lasota

Warsztaty dla pracowników systemu pieczy zastępczej dotyczące pracy z dzieckiem z zaburzeniami więzi dla rodziców zastępczych i adopcyjnych, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Kielce


Praca z dzieckiem z zaburzeniami więzi
Rozwój - Agnieszka Lasota

Podstawy psychologii rozwojowej – od przedszkolaka do ucznia szkoły ponadgimnazjalnej - wykład, CDR KrakówPodstawy psychologii rozwojowej
Emocje - Agnieszka Lasota

Co to jest inteligencja emocjonalna i jak radzić sobie z negatywnymi emocjami? - autorskie szkolenie dla Rady Pedagogicznej w szkole podstawowej w Brzączowicach.


Co to jest inteligencja emocjonalna?
Inteligencje - Agnieszka Lasota

Implikacje teorii inteligencji wielorakich w programach zagród edukacyjnych - szkolenie, Centrum Doradzctwa Rolnicznego o/Kraków


Implikacje teorii inteligencji wielorakich
Komunikacja - Agnieszka Lasota

Szkolenie dla nauczycieli, pedagogów, psychologów, słuchaczy studiów podyplomowych we współpracy z MCDN w Tarnowie, Myślenicach


Komunikacja interpersonalna
Młodzież - Agnieszka Lasota

Szkolenie dla ROPS Urzędu Marszałkowskiego Woj. Świętokrzyskiego, w ramach projektu pn. "Współpraca i kwalifikacje kadr gwarancją skutecznej pomocy".


Metody twórczej pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie
Zaburzenia - Agnieszka Lasota

Charakterystyka zakłóceń i zaburzeń u dzieci/młodzieży. Metody pracy i pozytywnej stymulacji rozwoju - szkolenie dla rodziców zastępczych i adopcyjnych, PCPR, Kielce


Charakterystyka zakłóceń i zaburzeń
Pomoc psychologiczna - Agnieszka Lasota

Pomoc psychologiczna dla osób po stracie dziecka, poronieniu, interwencja kryzysowa i terapia - szkolenie dla pracowników jednostek pomocy społecznej, Urząd Marszałkowski woj. Świętokrzyskiego


Pomoc psychologiczna
Rozwój człowieka - Agnieszka Lasota

Wykłady i warsztat dla pracowników MOPS w Krakowie


Psychologia Rozwoju Człowieka
Rozwój człowieka

Warsztaty dla pracowników systemu pieczy zastępczej, pracowników Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Ośrodków Adopcyjnych, realizowanej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie


Wspomaganie rozwoju więzi w rodzinie
Strategia pracy

Szkolenie dla kadry pedagogicznej


Budowanie strategii pracy

Kontakt

dr Agnieszka Lasota
Instytut Psychologii
Uniwersytet Pedagogiczny
im. Komisji Edukacji Narodowej
ul. Podchorążych 2 pok. 363